Vader en dochters: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages

Tijdens het lezen van Vader en dochters heb je uitgebreid kennis gemaakt met de vader in het verhaal, de ik-figuur Martin Bril.

Titel Vader en dochters
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 2 | Personages
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert reflecteren op het handelen / gevoelsleven van een personage
Gemaakt door Sara Janssen

A


Vraag 1


Geef aan of je het met de volgende uitspraken eens of oneens bent en licht elke keer toe:

Martin is een strenge vader eens / oneens, want …
Martin is actief betrokken bij de opvoeding eens / oneens, want …
Martin is een beschermende vader eens / oneens, want …

 


Vraag 1


Kies een verhaal uit waarin je Martin Bril een goede vader vindt. Schrijf de titel op en geef kort aan wat je goed vindt aan de vaderrol van Martin Bril in dit verhaal.   


Vraag 2


Kies een verhaal uit waardoor je twijfelt aan Martin Brils ouderschapskwaliteiten. Schrijf de titel op en geef kort aan waar dat door komt.


C


Vraag 1


Kies nu één van de volgende uitspraken en licht toe:   


Uitspraak 1


Martin heeft een goed inzicht in zijn dochters, want … 


Uitspraak 2


Het ontbreekt Martin totaal aan inzicht in zijn dochters, want …


Uitspraak 3


Enerzijds heeft Martin een goed inzicht in wat zijn dochters denken en voelen, anderzijds juist niet, want …


D

Herlees ‘Carrière’, op blz. 125. Martin Bril zegt in dit laatste verhaaltje van de bundel: ‘Eigen schuld. Had ik maar vrouw moeten worden, of een betere vader, wat zeg ik: een goede vader, een ideale vader, een droomvader.’    


Vraag 1


Wat houdt goed vaderschap in, vind jij?   


Vraag 2


Waarom denk jij dat Martin Bril zichzelf geen goede vader vindt?   


Vraag 3


Martin Bril zegt ook: ‘Ik voelde me vaak een toerist in mijn eigen gezin.’ Wat bedoelt hij daarmee, denk je?   


Vraag 4


Vind jij Martin Bril in de verhalen van Vader en dochters ‘een toerist in zijn eigen gezin’? Leg uit.  


Vraag 5


De titel van het verhaal is ‘Carrière’. Verklaar de titel van dit verhaal. Gebruik 100 woorden.