De belofte van Pisa: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Verteltechniek: tijd

Titel De belofte van Pisa
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 1 | Verteltechniek: tijd
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel
Focus verteltechniek: tijd
Je leert het tijdverloop analyseren
Gemaakt door Janneke Blok

A

Neem een gebeurtenis uit jouw leven in gedachten die minimaal een jaar geleden heeft plaatsgevonden.


Vraag 1
 

Beschrijf de gebeurtenis kort, in ongeveer 10 zinnen, zoals je het aan een vriend(in) zou vertellen.


Vraag 2


Heb je de gebeurtenis in chronologische volgorde beschreven? Waarom (niet)?


Vraag 3


Wanneer je het verhaal in chronologische volgorde hebt beschreven, herschrijf het dan niet-chronologisch nog eens. Als je het verhaal niet-chronologisch hebt verteld, vertel het dan nu chronologisch.


Vraag 4


Wat is het effect als je het verhaal niet in chronologische volgorde vertelt? Kies uit:

A Het maakt het verhaal spannender
B Het maakt het verhaal verrassender
C Het maakt het verhaal onnodig ingewikkeld
D Het maakt geen verschil
E Iets anders, namelijk ….


B [deze opdracht kun je tijdens het lezen maken]

De belofte van Pisa is allesbehalve chronologisch opgebouwd. In gedachten blikt de hoofdpersoon Sam terug op zeven jaar middelbare schooltijd. Als lezer wordt je heen en weer geslingerd tussen gebeurtenissen uit het heden en verleden. Dit kan soms best verwarrend zijn.


Vraag 1
 

Maak een tijdbalk waarop je de tien belangrijkste gebeurtenissen uit het boek uiteenzet: trek een horizontale lijn op een A4 (of in een Word-document). Noteer helemaal links 'begin lyceum' en helemaal rechts 'einde lyceum'.


Vraag 2


Geef daarna, door de gebeurtenissen te nummeren, de volgorde aan waarin er in het boek over verteld wordt: de gebeurtenis die het langst geleden heeft plaatsgevonden is nummer 1.


Vraag 3


Is je antwoord op vraag A4 hier ook van toepassing?


C

Vraag 1


Stel je voor: je schrijft net als Bouzamour een boek dat is gebaseerd op je eigen leven. Zou je er net als hij voor kiezen om het niet in chronologische volgorde te beschrijven of juist wel? Leg je antwoord uit.