De belofte van Pisa: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Kwesties goed en slecht

Titel De belofte van Pisa
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Kwesties: goed en slecht
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus kwesties: goed en slecht
Je leert reflecteren op de vraag wat goed en slecht is (en of het mogelijk is een scheidslijn te trekken)
Gemaakt door Janneke Blok
Bron vpro.nl | interview met Mano Bouzamour bij De Avonden (32:45-54:10)

A

Vraag 1


Noteer, snel en zonder al te veel na te denken, vijf eigenschappen die je vindt passen bij een goed mens en vijf eigenschappen die je vindt passen bij een slecht mens.

B

Vraag 1


Noteer bij elk personage uit het boek in onderstaande tabel een goede en een slechte eigenschap.


Vraag 2


Over welk(e) personage(s) heb je het langst moeten nadenken? Leg uit waardoor dat kwam.


Vraag 3


Welke personages vertonen volgens jouw tabel de meest positieve eigenschappen? Die van Marokkaanse komaf of die met een Nederlandse identiteit? Leg je antwoord uit.


Vraag 4


Wat vind jij van Sam? Heb je bewondering voor hem of heeft hij ook dingen gedaan die jij afkeurt?


Vraag 5


Vind je dat Sam meer eigenschappen vertoont van zijn eigen milieu of het milieu van zijn vriend(inn)en van het lyceum? Of valt Sam eigenlijk overal buiten? Leg je antwoord uit.

Personage Goede eigenschap Slechte eigenschap
Sam
broer
ouders
Soesi
Duivel en andere hangjongeren uit het buurthuis
Evelien
Eveliens ouders
Ys
Ys' ouders
Iris
Kyra

C

Er wordt verondersteld dat Marokkanen een eercultuur hebben en de Nederlanders een gewetenscultuur.
In een eercultuur hechten mensen veel waarde aan wat er over het algemeen binnen de cultuur als 'goed' en 'slecht' wordt beschouwd. In de Marokkaanse cultuur is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat kinderen met iemand binnen hun eigen gemeenschap trouwen, dus dat gebeurt ook veel.

In een gewetenscultuur wordt verwacht dat ieder mens zelf kan bepalen wat volgens hem of haar 'goed' en 'slecht' is. Zo vinden sommige Nederlands het bijvoorbeeld normaal om tijdens Koningsdag helemaal los te gaan, maar keuren andere Nederlands dat gedrag af en blijven thuis.


Vraag 1


Geef een voorbeeld uit De belofte van Pisa waarin eercultuur een rol speelt.


Vraag 2


Doe hetzelfde voor gewetenscultuur.


D

Vraag 1


In het radioprogramma De Avonden van 28 november 2014 (bron 1) vertelt Mano Bouzamour dat hij met zijn boek kritiek uit op ouderwetse Marokkaanse ouders die hun ogen sluiten voor de mening van hun eigen kinderen. Ze vinden het belangrijker wat de buitenwereld over hen denkt. De interviewer vraagt vervolgens aan Bouzamour of het merendeel van de autochtone, Nederlandse bevolking in dit opzicht niet precies hetzelfde is. Zij hechten ook veel waarde aan de mening van de buitenwereld, aan wat de buurman- of vrouw vindt, meer nog dan aan wat zijzelf eigenlijk vinden. Bouzamour beaamt wat de interviewer zegt.


Vraag 1
 

De interviewer en Mano Bouzamour zijn het met elkaar eens dat ook Nederlanders een eercultuur hebben. Ben jij het daarmee eens? Leg je antwoord uit.


Vraag 2


Mano Bouzamour vertelt dat hij in De belofte van Pisa kritiek uit op ouderwetse Marokkaanse ouders die hun ogen sluiten voor de mening van hun eigen kinderen omdat ze het belangrijker vinden wat de buitenwereld over hen denkt. Geldt dat niet precies zo voor kakkers? Leg je antwoord uit.