De belofte van Pisa: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Fictie en werkelijkheid

De belofte van Pisa is gebaseerd op Mano Bouzamours eigen leven. Door recensenten is het boek enthousiast onthaald, voor Nederlandse jongeren is Bouzamour een groot voorbeeld, maar de Marokkaanse gemeenschap is op z'n zachtst gezegd niet zo blij met het boek dat Bouzamour heeft geschreven. Vooral Marokkaanse twintigers keren zich tegen hem en zijn ouders hebben zelfs de band met hun zoon verbroken. Waarom?

Titel De belofte van Pisa
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Fictie en werkelijkheid
Studielast 2,5 uur
Werkvorm individueel
Focus Fictie en werkelijkheid
Je leert reflecteren op de vraag hoe fictie en werkelijkheid zich tot elkaar verhouden
Gemaakt door Janneke Blok
Bron pauwenwitteman.vara.nl | Mano Bouzamour en Özcan Akyol over kritiek op hun boeken (8 november 2013)

A

Vraag 1


Bekijk bron 1. Vat puntsgewijs samen welke kritiek mensen hebben op De belofte van Pisa.


Vraag 2


Selecteer vijf passages uit De belofte van Pisa waarvan je je kan voorstellen dat die Marokkaanse mensen kunnen kwetsen. Leg je antwoord uit.


Vraag 3


Zou het boek zonder deze passages volgens jou beter of slechter worden? Waarom?


Vraag 4


Dertigers en veertigers uit de Marokkaanse cultuur kunnen Bouzamours boek wel waarderen. Bedenk een verklaring waarom deze generatie zich kan vinden in Bouzamours boek maar Marokkaanse leeftijdsgenoten van Bouzamour er zoveel moeite mee hebben.


Vraag 5


a. Wat vind je ervan dat Bouzamour en zijn collegaschrijver Özcan Akyol koste wat het kost het boek hebben geschreven dat ze graag wilden schrijven, zelfs als dat een breuk met familieleden en vrienden betekent?

b. Had jij in hun plaats hetzelfde gedaan? Waarom (niet)?


B

Vraag 1


Zelf zegt Bouzamour met zijn boek niemand te hebben willen kwetsen. Zijn boek is dan wel op de werkelijkheid gebaseerd, maar het is en blijft fictie, aldus Bouzamour.

Vind je dat Bouzamour zich mag verschuilen achter deze gedachte? Mag en kan een hoofdpersoon van een boek alles zeggen omdat het 'verzonnen' is of is uiteindelijk de schrijver van het boek verantwoordelijk voor wat de personages in zijn boek zeggen?

Beschrijf in een nette, beleefde e-mail aan Bouzamour jouw mening over deze kwestie in ca. 500 woorden. Richt je hierin op De belofte van Pisa.

Let op de eisen die aan de vorm en de inhoud van je e-mail worden gesteld, die hieronder voor je op een rijtje zijn gezet. Stuur de e-mail vervolgens naar de redactie van Lezen voor de Lijst (redactie@lezenvoordelijst.nl).

Inhoud Vorm
In je e-mail: Je e-mail voldoet aan de regels die gelden voor zakelijke correspondentie:
- leg je uit waarom je Bouzamour deze e-mail schrijft; - de tekst is verdeeld in alinea's, gescheiden door een witregel;
- vertel je hem wat je van zijn boek vindt; - de tekst bestaat uit een inleiding, middenstuk en afsluiting;
- leg je uit of hij volgens jou te ver is gegaan en ondersteun je mening met tenminste twee argumenten; - correcte aanhef en groet;
- geef je Bouzamour een advies of een compliment. - alle zinnen zijn correct en volledig;
- je maakt geen spel- en andere taalfouten.