De held: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Genre

Titel De held
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Genre
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert het belang van genre-indeling bepalen
Gemaakt door Monique Metze maekers
Bron fd.nl | Jaap Goedegebuure, 'Durlachers "De held" is nuffig en ongenuanceerd', in: Het Financieele Dagblad (20 november 2010)

A


Vraag 1


Let jij bij het kiezen van een boek wel eens op pictogrammen of genre-icoontjes zoals hierboven afgebeeld?


Vraag 2


Wat zijn volgens jou de voordelen als je weet tot welk genre een boek behoort?


Vraag 3


Zouden er ook nadelen zijn als je weet tot welk genre een boek behoort? Kies uit:

-  Ja, want …
-  Nee, want …


B


Vraag 1


De recensenten typeren De held als familieroman, thriller, oorlogsroman en slasher. Zoek op - bijvoorbeeld in Basisboek literatuur - wat de kenmerken zijn van de eerste drie genoemde genres. Zie voor 'slasher' bron 1. Noteer die kenmerken in de tweede kolom van de tabel hieronder.


Vraag 2


Geef in de derde kolom aan wat de drie belangrijkste gebeurtenissen in De held zijn die bij dat genre horen.


Vraag 3


Noteer in de vierde kolom welke genre-aanduiding volgens jou het best past voor het boek als geheel (nummer 1) tot en met de aanduiding die het minste past (nummer 4).


Vraag 4


Wat voegen de genres op nummer 2 en 3 toe aan het geheel? Kies uit:


-  deze maken het geheel sterker
-  deze maken het geheel zwakker


en beargumenteer je keuze.   

Genre Kenmerken genre Drie gebeurtenissen Past bij het geheel
Oorlogsroman
Familieroman
Thriller
Slasher

C


Vraag 1


Je hebt nu een tijdje nagedacht over genres, in verband met het boek De held. Was dat zinvol? Geeft het je, achteraf, misschien meer houvast voor het begrijpen van het boek?

(Literaire)theorie

'Genreleer: genres binnen de epiek (verhalende teksten)', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 30-50.