De held: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Betekenis

Titel De held
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Betekenis
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus betekenis
Je leert betekenis toekennen aan de roman aan de hand van motto en motieven
Gemaakt door Monique Metzemaekers
(Literaire)theorie 'Motieven en symbolen', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 113-114.

A


Vraag 1Noteer het motto van De held.


Vraag 2


Het motto komt ook als verhaalmotief voor. Noteer drie passages waarin naar het motto wordt verwezen.


Vraag 3


Noteer nog enkele andere verhaalmotieven die je zijn opgevallen.


Vraag 4


Welk leidmotief vind je in De held?


Vraag 5


Naar welk(e) abstract(e) motief(ven) zouden de verhaalmotieven en het motto kunnen verwijzen?


Vraag 6


Welk grondmotief kun je formuleren, rekening houdend met je antwoorden op vraag 2, 3 en 4?


BVraag 1


Schrijf ten slotte een steekhoudende interpretatie van De held waarin je je antwoorden op vraag 2-6 verwerkt (400-500 woorden).

(Literaire) theorie

'Motieven en symbolen', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 113-114.