De held: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Thema

Jessica Durlacher stelt in De held de vraag aan de orde 'hoe moet je omgaan met geweld'. In deze opdracht ga je je in die vraag verdiepen.

Titel De held
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Thema
Studielast 3,5 uur
Werkvorm individueel
Focus thema
Je leert een oordeel vormen over thematiek
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 nrc.nl | Janet Luis, 'Blijf van mijn familie af', in: NRC (29 oktober 2010)
Bron 2 athenaeum.nl | Marja Pruis, 'Met alle geweld', in: De Groene Amsterdammer (28 november 2015)
Bron 3 Mieke Wilcken-van der Linden, 'Vergelding, aanvaarding of vergeving?', in: Nederlands Dagblad (17 december 2010)
Bron 4 Daniëlle Serdijn, 'Verplicht genieten van de vrede', in: De Volkskrant (6 november 2010) (Bron 3 en 4 zijn te vinden via LiteRom.)
Bron 5 youtube.com | Aartsbisschop Tutu over vergeving (2.46 minuten) Op youtube.com vind je vele filmpjes met de verhoren van de Waarheidscommissie (TRC).

A


Vraag 1


Lees de bronnen (1-4) en markeer de passages die betrekking hebben op de vraag 'hoe moet je omgaan met geweld'.


Vraag 2


In de recensies vind je drie mogelijke reacties. Welke? Maak een overzicht waarin je de gemarkeerde uitspraken in de recensies rangschikt onder één van de mogelijke reacties op geweld.


Vraag 3


In De held verwijst Jessica Durlacher op p. 336-337 naar de roman Disgrace van de Zuid-Afrikaanse schrijver J.M. Coetzee. Het is zeer de moeite waard deze roman te lezen, maar ook als je dat niet doet, krijg je hier een beeld van het standpunt dat Coetzee in deze kwestie inneemt. Welk standpunt is dat? Wat vindt Sara Silverstein van dat standpunt?


B


Vraag 1


Schrijf een beschouwing waarin je de mogelijke reacties op geweld tegen elkaar afweegt. Je betrekt daarin in ieder geval


-  de meningen van de recensenten;
-  de inhoud van De held;
-  het standpunt van Coetzee.


Als je je beschouwing extra diepgang wilt geven, kun je de bronnen met verslagen uit de Zuid-Afrikaanse Waarheidscommissie en een interview met de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu bekijken en bij je beschouwing betrekken (bron 5).