De reis van Sint Brandaan: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Motieven

Titel De reis van Sint Brandaan
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Personages: Motieven
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus (christelijke) motieven
Je leert reflecteren op christelijke motieven.
Gemaakt door Janneke Blok en Derk van Deth
Bron 1 dbnl.org | W.P. Gerritsen, 'Pleidooi voor Brandaan'
Bron 2 ikhebeenvraag.be | 'Ik heb een vraag' (over de gemiddelde levensverwachting van de middeleeuwer)
Bron 3 literatuurgeschiedenis.nl | 'Zonder geloof vaart niemand wel - over het christendom'

A


Brandaan maakt een avontuurlijke reis. Maar achter dat avontuur schuilt een diepere, religieuze betekenis. Bestudeer de bronnen en beantwoord aan de hand daarvan onderstaande vragen om de ware redenen van Brandaans avonturen te ontdekken.


Vraag 1

Brandaan doet boete. Wat is de zonde waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt? Illustreer je antwoord aan de hand van twee passages waarin de zonde die Brandaan begaat tot uiting komt.


Vraag 2

Welke beproevingen komt Brandaan tegen op zijn reis? Illustreer elke beproeving met een passage uit de tekst.


Vraag 3

Hoe beoordeel je de 'straf' van Brandaan? Betrek in je antwoord het aantal jaar dat hij op reis is en de gemiddelde levensverwachting van de middeleeuwer.


Vraag 4

Welke boodschap had de dichter met dit verhaal voor zijn (lezers)publiek?


B [extra]


Vraag 1

Je bent erachter gekomen dat schuld en boete een belangrijke rol spelen in De reis van Sint Brandaan. Ga op zoek naar drie andere kunstvormen (schilderij, muziek, film, graffiti, jeugdliteratuur, mediafilmpje, enzovoorts) waarin schuld en boete voorkomen.


Vraag 2

Licht vervolgens toe waarom en waarin dit thema tot uiting komt. Bekijk ter inspiratie eens opdracht N3/2 bij het middeleeuwse verhaal Elckerlijc op lezenvoordelijst.nl. Daarin wordt een krantenartikel aangehaald over Joran van der Sloot, die op strafvermindering hoopt omdat hij berouw heeft getoond voor zijn slechte daad.