Oeroeg: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Stijl

'Maria was uitgehuwelijkt aan een kill die Jozef 'Jowie' Davids heette. Maar ze bleek ineens pregno te zijn. Jowie kwam erachter en was omin depressed, want hij dacht dat ze met een ander gebald had.'
Uit: De torrie van Mattie, Bijbel in straattaal

Dit fragment komt uit een boek uit 2011 en jullie zullen deze tekst vast begrijpen. Als jongeren van nu een novelle lezen uit 1948 die zich afspeelt in Nederlands-Indiƫ is dat niet zo vanzelfsprekend. Onze taal verandert en andere talen hebben er invloed op. Zo kom je in Oeroeg regelmatig Indische woorden tegen. Jullie gaan leeftijdgenoten die Oeroeg nog moeten lezen een handje helpen door een verklarende woordenlijst te maken en een paar termen toe te lichten.

Titel Oeroeg
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Stijl
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus stijl
Je leert reflecteren op het effect dat stijl heeft op jouw leeservaring.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis

Vraag 1


Vul de betekenissen in bij de woorden in tabel 1. Vul de tabel aan met vijf woorden waarvan jullie graag de betekenis willen weten.


Vraag 2


Daarnaast is het handig om iets te weten over de tijd en plaats waar het verhaal zich afspeelt. Geef daarom een korte toelichting bij de termen in tabel 2.


Vraag 3


Stel je voor: de tabellen 1 en 2 worden toegevoegd aan Oeroeg. Wil je dat ze voorafgaand aan de tekst of dat ze na de tekst worden gezet? Kies een van deze opties en leg uit waarom jullie deze keuze maken.


Vraag 4


Geef in tabel 3 aan of je het wel of niet eens bent met de daar genoemde stellingen en licht je mening toe.


Tabel 1

Woord Betekenis
djongos (p. 13)
katjang (p.13)
kampong (p. 18)
mandoer (p. 20)
desa (p. 28)
topi (p. 31)

 

Tabel 2

Term Toelichting
HIS, mulo, AMS (p.59)
NIAS en gouvernementsdienst (p. 76/77)
het koloniale denken (p. 97)
politionele actie (p. 98)

 

 

tabel 3

Stelling Eens Oneens Omdat ...
Als er volgend jaar een uitgave van Oeroeg verschijnt in modern taalgebruik, wordt de novelle makkelijker.
Als er volgend jaar een uitgave van Oeroeg verschijnt in modern taalgebruik, wordt de novelle leuker.
Als er volgend jaar een uitgave van Oeroeg verschijnt in modern taalgebruik, wordt de novelle beter.