Oeroeg: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Oeuvre

Oeroeg was de debuutroman van Haasse. Daarna volgden nog vele romans, waaronder twee die eveneens over Nederlands-Indië gaan: De heren van de thee  (1992) en Sleuteloog (2002). Jullie gaan uitzoeken of de thematiek in Oeroeg overeenstemt met de thema's in die twee romans.  

Titel Oeroeg
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Oeuvre
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus oeuvre
Je leert de thematiek van het boek te plaatsen binnen het oeuvre van de auteur.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis
Bron 1 1. literatuurgeschiedenis.nl | 'Heren van de thee'
Bron 2 2. yord.nl | 'Sleuteloog'

Vraag 1


Lees elk een bron en noteer informatie over de thematiek in Heren van de thee respectievelijk Sleuteloog.


Vraag 2


Vergelijk jullie aantekeningen en bespreek of je een overkoepelend thema kunt vaststellen dat je zowel in Oeroeg als in de twee andere Indische romans aantreft.


Vraag 3


Schrijf elk een uiteenzetting waarin je laat zien dat dat overkoepelende thema zowel in Oeroeg zit als in de door jou bekeken tweede Indische roman. Beschrijf ook eventuele andere overeenkomsten tussen Oeroeg en de door jou bekeken Indische roman. Gebruik voorbeelden uit Oeroeg om je beweringen te ondersteunen.