Oeroeg: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Verfilming

Titel Oeroeg
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Verfilming
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus verfilming
Je leert reflecteren op de gebruikte technieken in boek en film.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis
Bron 1. youtube.com | film Oeroeg

Vraag 1


Veel mensen kijken liever een film dan dat ze een boek lezen. Hoe zit dat bij jou?


Vraag 2


Boekverfilmingen zijn populair. Heb je wel eens een verfilming van een boek gezien? Welke?


Vraag 3


Is het nog interessant om de film te bekijken als je het boek al kent, of andersom?


Vraag 4


Bekijk nu de boekverfilming van Oeroeg (bron 1). Vergelijk de aspecten die hieronder in het schema staan en noteer de verschillen per onderdeel. Er zijn vast nog meer verschillen die je opvallen. Noteer de belangrijkste daarvan in de onderste rij.


Vraag 5


Welke Oeroeg slaagt er het best in om de boodschap van de auteur over te brengen: het boek of de film? Hoe komt dat? Geef je antwoord in een betoog van max. 300 woorden.

Aspect Boek Film
Verhaallijn(en)
Vertelperspectief
Personages
Motieven