Voor een verloren soldaat: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Perspectief

Titel Voor een verloren soldaat
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Perspectief
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus perspectief
Je leert reflecteren op de werking van het gekozen perspectief
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 cambiumned.nl | uitleg over het vertelperspectief; bekijk ook het filmpje!
Bron 2 'Perspectief', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 101-106

A

Lees eerst de Literaire theorie. Maak eventueel gebruik van de bronnen.
Herlees daarna de hoofdstukjes 10 en 11 van deel I, 'Hongerwinter'.

Vraag 1

Vat de inhoud van deze hoofdstukken samen.


Vraag 2

In welk perspectief zijn ze geschreven: belevend of beschouwend ik-perspectief?


Vraag 3

Waarom zou Van Dantzig hiervoor gekozen hebben?


B

Kies uit elk van beide hoofdstukjes een samenhangend deel, een of twee alinea’s, maar let erop dat het een stukje in belevend of een stukje in beschouwend perspectief is.

Vraag 1

Herschrijf de gekozen stukjes in het andere perspectief: als het belevend ik-perspectief was, herschrijf je het in beschouwend en omgekeerd.


Vraag 2

Geef aan: wat is het verschil in effect, of is er geen verschil?


Vraag 3

Welk perspectief vind je beter passen bij de gekozen tekstgedeelten: dat van Van Dantzig of dat van jou? Vul in: Ik vind ………, omdat ………


C

Vraag 1

Is er in Voor een verloren soldaat ook sprake van onbetrouwbaar perspectief? Lees hiervoor nog eens wat er staat onder Literaire theorie en gebruik die kenmerken.


Vraag 2

Licht je antwoord op de vorige vraag duidelijk toe, met verhaalvoorbeelden.


Vraag 3

Als het perspectief onbetrouwbaar is, hoe zou je dan Jeroens visie in de gekozen voorbeelden moeten opvatten?


(Literaire) theorie

In Voor een verloren soldaat gebruikt Van Dantzig overwegend belevend ik-perspectief: wat de ik-persoon beleeft en denkt is in de tegenwoordige tijd geschreven, waardoor het lijkt alsof de hoofdpersoon het op dat moment zelf meemaakt. Maar hij gebruikt ook beschouwend ik-perspectief: de hoofdpersoon, de ik-figuur, ziet als het ware terug op wat in het verleden al gebeurd is. De beleving wordt daardoor bij de lezer iets minder direct.
Beide soorten ik-perspectief kunnen onbetrouwbaar zijn: doordat we alleen maar de beleving van deze hoofdpersoon kennen, weten we soms niet precies of de beschreven situatie ook anders opgevat had kunnen worden. Soms krijgen we als lezer een sterk idee dat de hoofdpersoon in een eigen wereldje leeft en dingen anders beleeft dan wij ze zouden hebben ervaren. Soms ook merken we het door de reacties van andere personages.