Voor een verloren soldaat: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Thematische overeenkomst

Jullie hebben in ieder geval allebei/alledrie Voor een verloren soldaat gelezen.
Kies daarnaast één van de volgende titels; neem allemaal een andere titel.

Bernlef, Een jongensoorlog
Tom Lanoye, Kartonnen dozen
Kees Verheul, Een jongen met vier benen

Titel Voor een verloren soldaat
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Thematische overeenkomst
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal of drietal
Focus thematische overeenkomst
Je leert de thema's van verschillende romans met elkaar te vergelijken
Gemaakt door Gosse Koolstra

A Individueel

Vraag 1

Beschrijf drie tot vijf belangrijke thema’s waar het om gaat in de twee gelezen boeken. Je kunt je laten inspireren door de lijst van tags op deze site (maar het gaat niet om het toekennen van tags, maar om het kiezen van thema's).


Vraag 2

Breng hierin een ordening aan van belangrijk naar minder belangrijk.


Vraag 3

Beschrijf waarom je deze thema’s gekozen hebt.


B Samen

Vraag 1

Bespreek je keuze en motivatie daarvan met je werkpartner(s).


Vraag 2

Als je aanleiding ziet je ordening te veranderen, doe je dat.


Vraag 3

Hebben jullie hetzelfde hoofdthema gekozen bij Voor een verloren soldaat? Schrijf de verantwoording daarvan op. Als jullie verschillende hoofdthema’s hebben gekozen, verantwoorden jullie dat ook.


Vraag 4

Hebben jullie andere boeken hetzelfde hoofdthema of verschillende hoofdthema’s?


Vraag 5

Beschrijf van overeenkomstige thema’s de overeenkomsten en verschillen in de manier waarop ze in de romans aan de orde worden gesteld.


Vraag 6

Welke manier van 'behandelen' vinden jullie het aantrekkelijkst?


Vraag 7

Waarom vinden jullie dat? Heeft dat met de manier van schrijven te maken of met wat er inhoudelijk gebeurt?


C Individueel

Schrijf een persoonlijk verslag van wat nu jouw eindoordeel is over de thema’s van de boeken en hoe dit oordeel tot stand gekomen is. Gebruik 300–500 woorden.


(Literaire) theorie

Thema: kwestie die of (abstract) gegeven dat door een verhaal aan de orde wordt gesteld.
Zie ook: 'Grondmotief', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 114