Blauwe maandagen: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Wereldbeeld

Titel Blauwe maandagen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Wereldbeeld
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm individueel
Focus wereldbeeld
Je leert reflecteren op het wereldbeeld dat spreekt uit 'Blauwe maandagen'
Gemaakt door Judith de Lang
Bron 1 vn.nl | Rudie Kagie, 'Arnon Grunberg, een briljant rotjoch', in: Vrij Nederland, 14 juni 2003
Bron 2 dare.uva.nl | Yra van Dijk, 'Grunberglezing: Uitblinken in overleven. De erfenis van de Shoah bij Arnon Grunberg'

A


Hoe beleef jij je puberteit? 


Vraag 1


Kun je je een situatie voor de geest halen waarin je ouders een totaal andere interpretatie gaven van de werkelijkheid dan jij?    


Vraag 2


Welke gevolgen had dit voor jou en voor hen?    


Vraag 3


Hoe is de situatie afgelopen/beëindigd?    


Vraag 4


Was dit een door jou gewenste oplossing?    


Vraag 5


Wat zou je jezelf met terugwerkende kracht voor advies geven in die situatie van toen?


B

   
Vraag 1


Op de informatieve site 'J/M voor ouders' wordt verteld aan ouders welk gedrag typisch hoort bij de leeftijdscategorie tussen 10 en 16, zoals:

  • stemmingswisselingen;
  • sombere buien, onzekerheid, verlegenheid, piekeren;
  • opstandig gedrag, schreeuwen, schelden;
  • meer in zichzelf gekeerd, minder open;
  • egocentrisme.    

Geef per punt aan of de hoofdpersoon Arnon dit gedrag vertoont.  

Geef daarbij voorbeelden uit het boek en blijf dicht bij de tekst.    


Vraag 2


Op welke momenten tijdens het lezen vond je zijn gedrag te ver gaan?   

Noem een voorbeeld en leg uit waar hij een grens passeert.   

Licht toe wat die grens voor jou behelst en waarom je vindt dat iemand die grens zou moeten respecteren.


C


Vraag 1


Rudie Kagie noemt Grunberg in een profiel uit 2003 (bron 1) 'een briljant rotjoch'.

Hoe komt het dat de hoofdpersoon Arnon/Grunberg zulk gedrag vertoont?

Welke oorzaken heeft dit gedrag en waartoe dient het?

Schrijf, aan de hand van bronnen, een beschouwing van minimaal 500 woorden over het wereldbeeld van Arnon Grunberg en zijn daaruit voortvloeiende gedrag.

  • Laat zien wat wereldbeeld en gedrag met elkaar te maken hebben.
  • Beantwoord de vraag of Grunberg maatschappijkritisch is: staat hem een ideaal voor ogen? Of trapt hij zomaar tegen alles en iedereen aan?
  • Maak in ieder geval gebruik van bron 1 en 2 en zoek zelf nog ten minste één andere bron.


D


Vraag 1


Is dit onderzoek naar het wereldbeeld van Arnon Grunberg van invloed geweest op je mening over Blauwe maandagen kijkt? Leg je antwoord uit.