De aansprekers: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Kwesties: de dood

Deze opdracht kun je prima individueel maken. Het voordeel van samenwerken met een klasgenoot is dat je samen kunt overleggen. Dat maakt deze opdracht leuker en waarschijnlijk ook leerzamer. 

Titel De aansprekers
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Kwesties: de dood
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus kwesties: de dood
Je leert reflecteren op de manier waarop de dood een rol in het verhaal speelt.
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A

Stel je voor dat Pau geen grafmaker, maar bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur geweest zou zijn. Zou De aansprekers volgens jou dan een beter of een slechter boek zijn geweest? Licht je antwoord toe.


B

Op de achterflap van eenentwintigste druk van De aansprekers staat:

'De aansprekers is een boek geworden over de dood in tweeërlei opzicht. De dood en alles wat daarmee te maken heeft als beroep en de dood als verschrikking, als iets waar je niet tegen opgewassen bent om het te verwerken, zelfs niet als de dood je van huis uit vertrouwd is, of misschien juist daarom niet.'

Vraag 1

Leg uit hoe 'de dood en alles wat daarmee te maken heeft als beroep' voorkomt in De aansprekers. Geef daarbij drie concrete voorbeelden uit het verhaal.


Vraag 2

Leg in je eigen woorden uit wat volgens jou wordt bedoeld met de dood 'als verschrikking' in De aansprekers.


C

Op de boekpagina bij dit boek schreven we: 'Zo heeft 't Hart met De aansprekers een boek geschreven waarin de dood zowel van binnenuit […] als van buitenaf […] wordt beschreven.'

Vraag 1

Geef een voorbeeld van iets waarover jij zelf zowel 'van binnenuit' als 'van buitenaf' iets hebt geleerd. Het kan zijn dat je even stevig moet nadenken over deze vraag. Neem je tijd, maak je er niet gemakkelijk vanaf en bedenk een goed voorbeeld. Leg duidelijk uit wat je van buitenaf hebt geleerd en wat van binnenuit.


Vraag 2

Vind jij kennis van binnenuit waardevoller dan kennis van buitenaf? Waarom (niet)?


D

Vraag 1

Wat heb jij door het lezen van De aansprekers geleerd over de dood?   


Vraag 2

Is dat kennis van binnenuit of van buitenaf?


E

'Kennis van buitenaf' zou je feitenkennis kunnen noemen, terwijl je bij 'kennis van binnenuit' eerder denkt aan ervaring of zelfs wijsheid.
Denk jij dat je door het lezen van literatuur een wijzer mens kunt worden? Licht je antwoord toe.