De aansprekers: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Thematiek

Deze opdracht kun je prima individueel maken. Het voordeel van samenwerken met een klasgenoot is dat je samen kunt overleggen. Dat maakt deze opdracht leuker en waarschijnlijk ook leerzamer.

Op scholieren.com staan op dit moment (juni 2014) tien boekverslagen over De aansprekers. Het is zeer opvallend dat onder thematiek geen enkel ander thema dan de dood wordt genoemd. We zeggen niet dat deze leerlingen het allemaal fout hebben gedaan, maar wel dat ze misschien een paar belangrijke zaken over het hoofd hebben gezien.

Titel De aansprekers
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Thematiek
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus thematiek
Je leert reflecteren op thematiek en de onderlinge verwevenheid van meerdere thema's.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
(Literaire) theorie 1. 'Motieven en symbolen', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 113-114 e.v.
2. 'Christelijke motieven', ibid., p. 115-118
3. 'Analyse en interpretatie van een verhaal en een roman', ibid., p. 131 e.v.

A
   
Vraag 1


Noteer tien motieven uit De aansprekers die naar de dood verwijzen. Als je kennis over thema's en motieven is weggezakt, bestudeer je punt 1 bij de Literaire theorie.   
Let op: in Basisboek literatuur wordt de term 'grondmotief' verkozen boven 'thema'.   


Vraag 2

Naar welk thema of motief verwijst de ondertitel van de roman?   


Vraag 3

Lees punt 2 bij Literaire theorie over Christelijke motieven. Laat aan de hand van voorbeelden zien dat en hoe het verlossersmotief, de vis en de zondeval in De aansprekers voorkomen. Neem de vrijheid om creatief en een beetje 'filosofisch' met deze vraag om te gaan.   


Vraag 4

Naar welk thema in De aansprekers verwijzen de bij vraag 3 genoemde motieven gezamenlijk?


B

Schrijf nu een goedlopende tekst van ongeveer 400 woorden over de vraag waar De aansprekers volgens jou in diepste wezen over gaat. Verwerk daarin je antwoorden op de A-vragen. Geef waar nodig een of meer voorbeelden of een toelichting.

Als je niet goed weet hoe je een interpretatie moet formuleren bestudeer je eerst punt 3 bij de Literaire theorie. De kopjes die in de bron worden gebruikt, mag jij niet gebruiken. Je hoeft niet aan alle onderdelen die in Basisboek literatuur worden genoemd aandacht te besteden. Kies gewoon de onderdelen die voor het beantwoorden van je hoofdvraag van belang zijn.