Dit zijn de namen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Beoordeling

Dit zijn de namen werd in 2013 bekroond met de Libris Literatuur Prijs. Op grond waarvan eigenlijk?

Titel Dit zijn de namen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Beoordeling
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus beoordeling
Je leert de beoordeling van een roman wegen en vergelijken met je eigen oordeel.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 librisliteratuurprijs.nl | juryrapport Libris Literatuur Prijs 2013

Vraag 1

Lees het juryrapport over het winnende boek (bron 1) en noteer de argumenten van de jury puntsgewijs.   


Vraag 2

Zoek bij elk argument van de jury een citaat of passage in de roman (vermeld ook paginanummers) waarmee dat argument goed ge├»llustreerd kan worden.   


Vraag 3

Geef commentaar op het oordeel en de argumentatie van de jury. Ben je het op alle punten eens met de jury? Is het boek voor jou ook een winnaar? Leg uit.