Dit zijn de namen: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Thematiek

Ben jij (on)gelovig? Hoe komt dat zo, denk je?

Titel Dit zijn de namen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Thematiek
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus thematiek
Je leert de verschillende ideeën (van de schrijver, van anderen en van jezelf) over een filosofische kwestie tegen elkaar afzetten.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 Youtube | filmpje n.a.v. de nominatie voor de Gouden boekenuil
Bron 2 debezigebij.nl | column Hans Achterhuis over Dit zijn de namen
Download Dit zijn de namen_opdracht 5/1_Tiekstra (2563 kb)

Vraag 1

Bekijk eerst het korte filmpje dat de Belgische televisie in 2013 maakte naar aanleiding van de nominatie van Dit zijn de namen voor de Gouden boekenuil (bron 1).   

Vraag 1a

In dit filmpje wordt Wieringa's roman getypeerd als 'een onthutsende zoektocht naar de behoefte aan religie'. Leg uit wat daarmee bedoeld wordt.   


Vraag 1b

Als je Tommy Wieringa goed beluistert, moet je bij die zoektocht niet in de eerste plaats aan Pontus Beg denken, maar aan de vluchtelingen in zijn roman. Leg dat uit.   


Vraag 2

Volgens de Zwitserse theoloog Karl Barth begint alles bij God die zichzelf openbaart aan de mensen; de Nederlandse theoloog Harry Kuitert zet daar tegenover: alles wat wij over Boven zeggen, komt van beneden.   
Welke ideeën heb jij over religie? Wordt een mens door het Hogere (God) tot geloof geroepen, en is het dan beslissend of hij ervoor openstaat? Bestaat er zoiets als een religie-gen? Is het een nature/nurture-kwestie? Noteer je ideeën hierover in een korte beschouwing (300-400 woorden).   


Vraag 3

Lees de column van de filosoof Hans Achterhuis over Dit zijn de namen (bron 2). Welk antwoord geeft Wieringa, volgens Achterhuis, op de vragen die jij zojuist (vraag 2) besproken hebt?   


Vraag 4

We gaan nog een stap verder met Jurgen Tiekstra, die Dit zijn de namen besprak in VolZin - magazine voor religie en samenleving (volzin.nu; zie onder Downloads).   

Vraag 4a

Wat zijn de belangrijkste ideeën van Wieringa (en andere geïnterviewden) die in dit stuk naar voren komen? Neem ze over - voorzover ze een aanvulling zijn op wat je al bij vraag 1-3 hebt genoteerd - en geef er kort commentaar op.


Vraag 4b

Hoe valt te verklaren dat veel gelovigen enthousiast zijn over Dit zijn de namen