Ivoren wachters: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages

Titel Ivoren wachters
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Personages
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert de personages beter te begrijpen
Gemaakt door Hans Das

Vraag 1


Stel je voor dat de onderstaande personages Philip willen bevragen voor een interview. Kies vier personages en bedenk voor elk van hen vijf vragen die zij Philip zouden kunnen stellen. Het doel van dit interview is om Philip beter te leren kennen: wie is hij, waarom doet hij wat hij doet? Wellicht kan het bestuderen van de theorie over personages in het Basisboek Literatuur (Literaire theorie) extra verdieping geven.


Personage 1


Oom Selhorst


Personage 2


Frits Schotel de Bie


Personage 3


Linda Feltkamp


Personage 4


Leraar Fernaud


Personage 5


Elly


Personage 6
 

Nel


Personage 7


Piet

(Literaire) theorie

Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Uitgeverij kleine Uil, Groningen, 2009, blz. 106-108