Ivoren wachters: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Sfeer

Ivoren wachters is in 1998 verfilmd.

Titel Ivoren wachters
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Sfeer
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus sfeer
Je leert de sfeer van een verhaal weergeven
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron youtube.com | 'Ivoren wachters'

Vraag 1


Bekijk de film (bron 1). Wat vond je beter, het boek of de film? Leg duidelijk uit waarom.


Vraag 2


Maak een schematisch overzicht van de verschillen tussen het boek en de film. Besteed aandacht aan:


Punt A


de personages (komen in boek en film dezelfde personages voor?)


Punt B


de gebeurtenissen (komen in boek en film dezelfde gebeurtenissen voor?)


Punt C


de vormgeving (vind je de vormgeving passen bij de sfeer van het boek?)


Punt D


opvallende andere verschillen


Vraag 3Vind je dat in het boek en de film sprake is van hetzelfde verhaal? Of verschilt de film op zo veel (belangrijke) punten dat er eigenlijk een ander verhaal wordt verteld?


Vraag 4


Wat vond je beter, het boek of de film? Licht je antwoord toe.