Ivoren wachters: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Literaire context

Als 'chef Boeken' van het NRC Handelsblad was Pieter Steinz verantwoordelijk voor beschrijvingen van en schema's over allerlei boeken die tot de wereldliteratuur worden gerekend. De beschrijvingen zijn zo geschreven dat het alleen daarom al een plezier is om te lezen. Steinz is echter verder gegaan door allerlei verbanden te leggen met andere literatuur: hij kijkt naar overeenkomsten in thema en stijl en zelfs naar mogelijke beïnvloeding. Uiteindelijk heeft hij de krantenbijdragen gebundeld tot het prettig leesbare boek Lezen &cetera, gids voor de wereldliteratuur.

Ook van Vestdijk is er zo'n schema verschenen (zie pagina 368 van Lezen &cetera). Hierin wordt echter een ander werk van hem beschreven.

Titel Ivoren wachters
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Literaire context
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus literaire context
Je leert een werk plaatsen in een literaire context
Gemaakt door Hans Das
Bron 1 Lezen &cetera | Pieter Steinz, Amsterdam, 2004
Bron 2 svestdijk.nl | website over Simon Vestijk
Bron 3 vestdijk.com | website van de Vestdijkkring
Bron 4 dbnl.org | 'Simon Vestdijk'
Download VESTDIJK-BORDEWIJK-1998-DEF.pdf (105kb)

Vraag 1


Raadpleeg de bronnen, het artikel onder download en de Literaire theorie en maak samen een vergelijkbaar schema (A3-formaat) waarbij je de focus hebt op Ivoren wachters. Hierin wordt duidelijk in hoeverre:


Punt 1


Vestdijk zich voor het schrijven van Ivoren wachters heeft laten beïnvloeden door eerder verschenen literaire werken;


Punt 2


Vestdijk van invloed is geweest op andere auteurs/literaire werken.

(Literaire) theorie

Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Uitgeverij kleine Uil, Groningen, 2009, blz. 20-21 (poëtica (opvatting over literatuur)) en blz. 100 (intertekstualiteit).