Kaas: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Bewerking

Kaas is door striptekenaar Dick Matena bewerkt tot een beeldroman. Lees en bekijk deze beeldroman en beantwoord vervolgens onderstaande vragen.

Titel Kaas
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Bewerking
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus bewerking
Je leert reflecteren op de overeenkomsten en verschillen tussen de roman en de beeldroman
Gemaakt door Jeanneke Brosky

Vraag 1


Geef je eerste reactie op deze roman. Wat vond je beter, het boek of de beeldroman? Leg kort uit waarom.


Vraag 2


Maak een schematisch overzicht van de verschillen tussen het boek en de beeldroman. Gebruik daarvoor onderstaand schema.


Vraag 3


Kijk naar het schema bij vraag 2. Wat is in jouw ogen het belangrijkste verschil tussen de roman en de beeldroman? Leg je keuze uit.


Vraag 4


Wat is in jouw ogen de belangrijkste overeenkomst tussen de roman en de beeldroman? Leg je keuze uit.


Vraag 5


Vind je het logisch dat Dick Matena op het punt dat je bij 4 genoemd hebt zo dicht bij de oorspronkelijke roman blijft? Wat was er aan de betekenis van het verhaal voor jou veranderd als Matena op dit punt juist had afgeweken van de roman?

Verhaalaspect Hetzelfde in roman en beeldroman Anders in beeldroman
Personages
Gebeurtenissen
Sfeer
Perspectief