Kaas: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Literatuurgeschiedenis

Elsschot heeft enkele publicaties gehad in het literaire tijdschrift Forum, dat van 1932 tot 1935 verscheen. Drijvende krachten achter dit tijdschrift waren de schrijvers Menno ter Braak en E. du Perron. Zij zwengelden ook de discussie aan die bekend staat onder de naam 'vorm-of-vent-discussie'.

Titel Kaas
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Literatuurgeschiedenis
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus literatuurgeschiedenis
Je leert een betekenis toekennen vanuit de literatuurhistorische context
Gemaakt door Jeanneke Brosky
Bron 1 literatuurgeschiedenis.nl | 'Liever vent dan vorm: Forum'
Bron 2 T. Anbeek, 'Menno ter Braak en E. du Perron overlijden - Forum na de oorlog', in: M.A. Schenkeveld-van der Dussen (red.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Groningen 1993, pp. 700-704
Bron 3 dbnl.org | 'Menno ter Braak'
Bron 4 weg.be | Peter de Bruijn, 'De wonderbaarlijke geboorte van Kaas en Tsjip'

Bestudeer de bronnen en beantwoord de volgende vragen.


Vraag 1


Beschrijf de standpunten van Forum. (bron 1 en 2)


Vraag 2


Wat wilde Forum veranderen? (bron 1 en 2)


Vraag 3Wat was de mening van Menno ter Braak over Elsschots werk? (bron 3)


Vraag 4


Welke rol speelde Greshoff bij het verschijnen van Kaas en wat betekent de opdracht aan Greshoff voorin het boek? (bron 4)


Vraag 5


Schrijf nu een beschouwing van minimaal 700 en maximaal 900 woorden over de vraag of Kaas beschouwd moet worden als een werk dat in de lijn van het tijdschrift Forum past.