Majoor Frans: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Bewerking

Je hebt de door mevrouw G.J. de Bruijn hertaalde en bewerkte versie van Majoor Frans gelezen. In bron 1 vind je de oorspronkelijke tekst van Majoor Frans. Je gaat deze twee teksten vergelijken.

Titel Majoor Frans
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Bewerking
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus bewerking
Je leert de bewerking van een literaire tekst beoordelen.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron A.L.G. Bosboom-Toussaint, "Majoor Frans," hoofdstuk 5

A
 

Je vergelijkt hoofdstuk 13 (p. 109-116) in de bewerkte versie met hoofdstuk 5 (p. 186-199) van de oorspronkelijke versie van Majoor Frans (bron 1).


Vraag 1


Lees beide versies. Welke spreekt je het meeste aan? Waarom?


Vraag 2


Markeer en noteer de veranderingen die de bewerkster heeft aangebracht. 


Vraag 3


Categoriseer de wijzigingen. Denk aan inkorten, hertalen enz.


Vraag 4


Bespreek per categorie wat je van de ingreep in het origineel vindt. Is het een verbetering? Gaat er iets verloren? Maakt het niet uit?


B
 

Vraag 1


Kies nu zelf een ander fragment van vergelijkbare omvang. Maak vraag 1 t/m 4 van A opnieuw, nu met betrekking tot dit fragment.


Vraag 2


Blijft je mening over de bewerking hetzelfde? Leg uit.


C
 

Lees het voorwoord van mevrouw G.J. de Bruijn in de bewerkte versie.
Schrijf mevrouw De Bruijn een brief (500 woorden) waarin je reageert op haar voorwoord. Leg duidelijk uit wat je van de bewerking vindt. Betrek daarin je antwoorden bij A en B.