Majoor Frans: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Genre

Titel Majoor Frans
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Genre
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert reflecteren op het genre van een literair werk.
Gemaakt door Monique Metzemaekers

A


Leopold beschrijft zijn wederwaardigheden in uitvoerige brieven aan zijn vriend Willem.


Vraag 1


In hoeverre vind je dit een goede vorm om een verhaal te vertellen? (100 woorden)


Vraag 2


Wil je vaker een roman in brieven lezen? Waarom wel/niet?


B
 

Lees de literaire theorie. In zijn brieven geeft Lodewijk ook een beeld van zichzelf als persoon.


Vraag 1


Karakteriseer Leopold. Beschrijf zijn gedrag, gevoelens, opvattingen. (150 woorden)


Vraag 2


Wat vind je van hem? Kies en licht toe; je kunt meerdere mogelijkheden kiezen: integer/saai/aardig/interessant/keurig/iets anders, namelijk …


Vraag 3


Sommige critici vonden dat Leopold wel een erg mooi beeld van zichzelf geeft. Ben je het hiermee eens? Leg uit.


Vraag 4


Leopold schrijft aan zijn vriend Willem. Vind je Willem een belangrijk personage in Majoor Frans? Leg uit.


Vraag 5


In de literaire theorie wordt ook iets over spanning in de briefroman gezegd. Is dat van toepassing op Majoor Frans? Leg uit.


C
 

In de inleiding bij de door haar bewerkte versie van Majoor Frans schrijft mevrouw G.J. de Bruijn: 'Het boek is een zogenaamde brievenroman. Het verhaal wordt verteld in brieven die de mannelijke hoofdpersoon schrijft aan zijn vriend. Dat leidt ertoe dat de brieven soms erg lang zijn en onwaarschijnlijk gedetailleerd, vooral in de weergave van de gesprekken. Je vergeet vaak dat het om een brief gaat. Dat moeten we maar accepteren als een negentiende-eeuwse eigenaardigheid. Het hoeft het plezier bij het lezen niet in de weg te staan.'
Schrijf een brief (500 woorden) aan mevrouw De Bruijn waarin je hierop reageert. Betrek in je brief je antwoorden bij A en B. 


(Literaire)theorie


Briefroman
: populaire manier van vertellen in de achttiende eeuw. Verschillende personages schrijven brieven aan elkaar en daardoor krijg je vanuit diverse invalshoeken zicht op het verhaalverloop. De vorm geeft de schrijver de mogelijkheid om personages te karakteriseren door de stijl en tevens kan spanning opgebouwd worden door selectief om te gaan met informatie. Een briefschrijver kan bijvoorbeeld aan de een iets vertellen, voor de ander iets verzwijgen en tegen een derde liegen. De lezer construeert dan het 'ware' verhaal.

uit: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 33