De tranen der acacia's: Opdracht

Opdracht niveau 6 | De idee

Titel De tranen der acacia's
Niveau boek 5
Opdracht niveau 6 | De idee
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus de idee
Je leert reflecteren op de idee van de roman.
Gemaakt door Anita Dijkstra-Overzet
Bron debijbel.nl | bijbelboek Prediker
 1. [evt. samen]
  Lees het bijbelboek Prediker (12 korte hoofdstukken); zie bron 1.
  a. Formuleer de idee van Prediker.
  b. Formuleer de idee van De tranen der acacia's.
  c. Welke ideeën uit Prediker komen overeen met de strekking van De tranen der acacia's? Leg uit om welk idee het gaat en hoe je de overeenkomst in de De tranen der acacia's ziet. Welk(e) personage(s) in De tranen der acacia's draagt/dragen deze idee uit?
  d. Welke ideeën uit Prediker en De tranen der acacia's komen beslist niet overeen?
 2. [individueel]
  Schrijf een beschouwing van 500 woorden over de overeenkomsten en verschillen tussen de idee in Prediker en de idee in De tranen der acacia's.

(Literaire) theorie

De idee - van een idee is sprake als een auteur zijn/haar opvattingen over het leven, de mensheid, de liefde etc. in het algemeen of over een bepaald verschijnsel in het bijzonder in zijn/haar werk vormgeeft. De idee wordt vrijwel nooit letterlijk verwoord. Je moet tussen de regels doorlezen om de idee te herkennen.