De tranen der acacia's: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Receptie

Titel De tranen der acacia's
Niveau boek 5
Opdracht niveau 6 | Receptie
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus receptie
Je leert kritisch te reflecteren op de receptie van een werk.
Gemaakt door Anita Dijkstra-Overzet
Bron willemfrederikhermans.nl | website over W.F. Hermans
 1. Bestudeer recensies en artikelen over (het verschijnen van) De tranen der acacia's. Je kunt gebruikmaken van de bronnen hieronder, maar ga daarnaast ook zelf opzoek naar relevante bronnen.
  a. Welke functie heeft dit boek gehad in de tijd waarin het geschreven is en hoe kun je dat verbinden met de verhoudingen tussen de personages in het boek?
  b. Bedenk hierbij ook hoe het boek werd ontvangen door het publiek en hoe de boodschap van het boek overkwam op literair kritisch Nederland.
  c. Zet de positieve en negatieve geluiden op papier.
 2. Wijs tien mensen uit je klas aan als jury.
  a. Houd een debat met zijn tweeën waarin één persoon zich verplaatst in iemand die (de boodschap van) het boek positief ontvangt (denk aan de reacties van het algemene publiek en die van literair Nederland); de andere persoon verplaatst zich in iemand die (de boodschap van) het boek negatief ontvangt (denk aan de reacties van het algemene publiek en die van literair Nederland).
  b. Geef in de eerste ronde één voor één goed beargumenteerd je mening weer. (3 minuten p.p.) Als beide partijen dat hebben gedaan, mag er in ronde twee begonnen worden met het aanvallen van de tegenstander. (3 min. p.p.) In de derde ronde wordt er van beide debaters een korte, krachtige uitsmijter verwacht (stelling + een zeer korte samenvatting van de argumenten en de belangrijkste weerleggingen van de argumenten van de tegenstander; 2 min. p.p.).
  c. De jury (het publiek) mag stemmen wie er als winnaar uit de strijd komt: de positieve of de negatieve ontvanger.