Eline Vere: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Thema (grondmotief)

'Voor de honderdste maal in haar leven vroeg Eline zich af, waarom zij leven moest, indien zij niet gelukkig kon worden!' (XXXII, 1)
Deze vraag duikt regelmatig op in de roman, in verschillende varianten en bij verschillende personages. Een rare vraag? Hoezo eigenlijk?

Titel Eline Vere
Niveau boek 5
Opdracht niveau 5 | Thema grondmotief
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus thema (grondmotief)
Je leert reflecteren op het thema (grondmotief).
Gemaakt door Pieter Waalewijn

  1. Eerst herlees je enkele passages waarin het gaat over geluk en noodlot, over vrije wil en machteloosheid: IV, 4 en 6 / X, 1 / XII, 2 en 3 / XV, 3 en 4 / XXII, 4 / XXXI, 7 / XXXIII, 1, 5 en 13.
  2. Kies uit de genoemde passages in totaal drie of vier verschillende zinnen die jou getroffen hebben en die je kunt gebruiken in een beschouwing over 'werken aan je geluk'. Het kunnen natuurlijk ook zinnen zijn waarmee je het oneens bent.
  3. Schrijf nu die beschouwing van 500-600 woorden. Verwerk daarin de drie of vier gekozen citaten, en eventueel ook het citaat waarmee deze opdracht begon. Bedenk zelf een pakkende titel; om je te prikkelen: wat dacht je van 'Geluk is een keuze'?