De gelukvinder: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Personages

Natuurlijk heb je tijdens het lezen goed gelet op Hamayun; hij is immers de hoofdpersoon met zijn eigen dromen en problemen. Maar misschien is het je opgevallen dat niet alleen Hamayun, maar ook Padar, Madar en zijn oudere broer Bashir zo hun problemen hebben. In deze opdracht gaan jullie onderzoeken waar deze personages mee worstelen, hoe ze dat ervaren en hoe ze daarmee omgaan.

Titel De gelukvinder
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 1 | Personages
Studielast 1,5 uur
Werkvorm tweetal
Focus personages
Je leert het denken en voelen van de personages nader onderzoeken
Gemaakt door Gea Veenstra

A


Vraag 1 [samen]


Verdeel de vier personages. Ieder groepslid herleest een gedeelte van het boek waarin zijn personages een belangrijke rol spelen.


Vraag 2 [individueel]


Jullie noteren allebei wat het probleem van jullie personages is en wat zijn/haar belangrijkste karaktertrekken zijn. Noteer ook welke gevoelens in dit hoofdstuk naar voren komen. Vul per personage onderstaande tabel in.

Personage:
Gelezen pagina's/hoofdstuk:
Probleem:
Gevoelens:
Karaktereigenschappen:
Eventuele andere informatie:

B


Vraag 1 [samen]


Bespreek de A-opdracht met elkaar.


Stap A


Noteer zoveel mogelijk overeenkomsten tussen de personages.


Stap B


Noteer één ding waarin de personages duidelijk van elkaar verschillen.


Vraag 2 [samen]


Begrijpen jullie alle personages? Begrijpen jullie waarom ze doen wat ze doen en voelen wat ze voelen?
Neem drie minuten de tijd om individueel de vragen te noteren die je nog over een of meer personages hebt. Bespreek daarna alle vragen en probeer daar samen een antwoord op te geven. Maak aantekeningen.


Vraag 3 [individueel]


Maak een kort verslag (300 tot 500 woorden) waarin je de antwoorden op vraag B1 en B2 verwerkt.