De gelukvinder: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Kwesties: asielzoekers

Jullie gaan debatteren over de stelling: 'Hamayun en zijn familie moet
een verblijfsvergunning krijgen in Nederland.' Bestudeer eerst de
theorie over debatteren in de methode Nederlands die op je school wordt
gebruikt. Als er meerdere soorten debat worden behandeld kies je voor
'Amerikaans parlementair debat'. Je kunt ook bron 1 bestuderen en/of je
docent om hulp vragen.

Titel De gelukvinder
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Kwesties: asielzoekers
Studielast 2 uur
Werkvorm viertal
Focus kwesties: asielzoekers
Je leert reflecteren op een kwestie die het boek ter discussie stelt
Gemaakt door Gea Veenstra
Bron 1 debatindeklas.nl | 'Amerikaans parlementair debat'

Vraag 1


Spreek af wie van jullie de voorstanders en wie de tegenstanders zijn.


Vraag 2


De voorstanders bedenken samen argumenten om deze stelling te verdedigen; de tegenstanders doen hetzelfde om de stelling tegen te spreken. Beide partijen zijn gebonden aan de feiten zoals ze in het boek beschreven staan.


Vraag 3


Houd het debat. Houd je aan de debatregels.

Vraag een medeleerling die niet in jullie groepje zit om het debat op te nemen met zijn of haar mobiele telefoon.


Vraag 4


Maak een kort verslag van het debat. Daarin neem je op welke argumenten er door beide partijen zijn gebruikt, wie het debat gewonnen hebben en waarom zij de winnaar zijn.