De gelukvinder: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Titel

Op grond van de titel De gelukvinder krijg je geen goede indruk van waar het boek over gaat.

Titel De gelukvinder
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Titel
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus titel
Je leert reflecteren op de keuze en betekenis van de titel
Gemaakt door Gea Veenstra

Vraag 1


Naar welke gebeurtenis in het boek verwijst de titel De gelukvinder?


Vraag 2


Waarom is dit gegeven zo belangrijk dat het boek er zijn titel aan ontleent?


Vraag 3


Wat vind je goed aan deze titel en wat vind je er minder goed aan?


Vraag 4


Misschien waren dit wel betere titels geweest:


Titel A


Op de vluchtTitel B


Een nieuwe toekomst


Titel C


De strippenkaart


Titel D


Onbekend maakt onbemind


Leg bij elk van de vier hierboven genoemde titels uit wat je er goed en minder goed aan vindt én of je de titel beter of slechter vindt dan De gelukvinder.


Vraag 5


Bedenk zelf drie alternatieve titels en leg bij elke titel uit waarom de titel goed bij het boek past.


Vraag 6


Welke titel vind je uiteindelijk de beste: de titel die Edward van de Vendel en Anoush Elman hun boek hebben gegeven, een van de vier gegeven titels of een van de drie titels die je zelf hebt bedacht? Leg je antwoord uit.