De gelukvinder: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Structuur

Zoals je tijdens het lezen hebt gemerkt, is De gelukvinder opgebouwd uit meerdere hoofdstukken die allemaal te maken hebben met filmgenres: comedy, documentary, roadmovie, reality show, drama en sciencefiction.

Titel De gelukvinder
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Structuur
Studielast 1 uur
Werkvorm tweetal
Focus structuur
Je leert reflecteren op de verhaalstructuur
Gemaakt door Gea Veenstra

A


Vraag 1


Onderaan de opdracht staat een tabel met daarin de verschillende hoofdstukken. Vul zo goed als mogelijk is de leeftijd van de ik-persoon in elk hoofdstuk in.


Vraag 2


Vul ook in op welke plaats of op welke plaatsen het hoofdstuk zich afspeelt.


Vraag 3


Geef nu elk hoofdstuk een cijfer van 0 tot en met 10 voor 'geluksgevoel'.


B


Vraag 1


Vat in 200 woorden samen wat het verband is tussen de hoofdstukken.


Vraag 2


De auteurs hadden de hoofdstukken ook anders kunnen indelen. Bedenk allebei één mogelijke andere indeling.


Vraag 3


Bespreek de alternatieve indelingen met elkaar. Vinden jullie de indeling van de hoofdstukken goed zoals die is of geven jullie de voorkeur aan een van de alternatieven? Licht jullie antwoord toe. Maak in het antwoord gebruik van wat jullie hebben ingevuld in de tabel.

Titel Leeftijd Plaats Geluk (0 - 10)
Comedy
Documentary
Roadmovie
Reality show
Drama
Sciencefiction