Red ons, Maria Montanelli: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Personages 1

De belangrijkste personages in het boek zijn: de ik-persoon, 'de zwakbegaafde jongen' Jan Wildschut, de vader en moeder van de hoofdpersoon, de leraren, de psycholoog en de beste vrienden van de hoofdpersoon. Doordat wij als lezers alles zien door de ogen van de ik-persoon, worden alle personages gekleurd door zijn manier van kijken en denken.

Titel Red ons, Maria Montanelli
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 1 | Personages
Studielast 1 uur
Werkvorm tweetal
Focus Red ons, Maria Montanelli
Je leert de relatie tussen de hoofdpersoon en de andere personages te analyseren.
Gemaakt door Gosse Koolstra

A

Gebruik onderstaand schema en vul het in:

Vraag 1

In de tweede kolom geven jullie met +, - of ± aan wat de hoofdpersoon van dit personage vindt.

Vraag 2

In de laatste kolom geven jullie kort aan waarom.

B

Vraag 1

Bij welke personages vonden jullie het lastig om een keuze te maken? Hoe kwam dat?

Vraag 2

Over welke personages dachten jullie anders dan de hoofdpersoon? Voeg een kolom aan het schema toe en schrijf daarin op wat jullie van dat personage vonden. (Je hoeft dat niet allebei te vinden.)

Personages Oordeel hoofdpersoon: + / - / ± Motivering
moeder
vader
Jan Wildschut
Van Baalen, Nederlands
Kromhout, muziek
Vermaas, Engels
Schröders, aardrijkskunde
Bronstein, geschiedenis
Angelina Romeyn, Duits
Schutte, gymnastiek
Erik, beste vriend 1
Gerard, beste vriend 2
Cristina, vriendin
Van der Dussen, psycholoog
'de weduwe', vaders vriendin