Red ons, Maria Montanelli: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Schrijfstijl

Dat Red ons, Maria Montanelli zo’n leuk boek is, komt niet alleen door de gebeurtenissen en het kritische karakter van de hoofdpersoon, maar ook door de kleurrijke stijl waarin het geschreven is. De bekakte buurtvrouwen noemt hij 'overgespoten stoephoeren' en de moeder van Cristina is een 'hopeloos zenuwewrak'.

Titel Red ons, Mara montanelli
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Schrijfstijl
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus schrijfstijl
Je leert de schrijfstijl van een roman analyseren en beoordelen.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 taaladvies.net | 'Ironie / sarcasme / cynisme'
Bron 2 volkskrant.nl | bespreking van de roman door Bert Brussen
Bron 3 onzetaal.nl | interview door Jan Erik Grezel (februari-maart 2017)

A

In het schema hieronder zijn verschillende technieken in schrijfstijl genoemd die in het boek voorkomen. Als je een techniek wilt noemen die je hier niet aantreft, voeg je die toe. Geef achter elke genoemde techniek steeds drie voorbeelden uit het boek van die techniek. Lees ter ondersteuning bron 1.

Technieken Voorbeelden
uitweidingen 1.
2.
3.
overdrijvingen 1.
2.
3.
'oneliners' 1.
2.
3.
ironische, sarcastische en cynische woorden en opmerkingen 1.
2.
3.
scheldwoordenen en kwetsende benamingen 1.
2.
3.
... 1.
2.
3.

B

Lees nu bron 2 en 3. Je schrijft hierna een betoog waarin je aangeeft wat jouw oordeel is over de gebruikte technieken en het effect ervan. Ten slotte stel je aan de orde in hoeverre je het eens bent met Bert Brussen (bron 2). 
Je beargumenteert alles met informatie uit de roman, de bronnen en je antwoorden bij opdracht A.