Red ons, Maria Montanelli: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Perspectief

Titel Red ons, Maria Montanelli
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Perspectief
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus perspectief
Je leert wat perspectief is en hoe perspectief werkt.
Gemaakt door Gosse Koolstra
(Literaire)theorie 1 cambiumned.nl | 'Perspectief en verteller'
(Literaire)theorie 2 youtube.com | 'Literatuur: perspectief'

A

Vraag 1

Bestudeer de links bij Literaire theorie. Als iets je daarna nog onduidelijk is over perspectief, vraag je dat aan je docent(e). 
Hoe heet het perspectief dat gebruikt wordt in Red ons, Maria Montanelli?

Vraag 2

Het gekozen perspectief is heel bepalend voor wat er en hoe er verteld wordt. Denk hierbij aan de woede en ergernis die de hoofdpersoon vaak voelt. 
Kies drie verhaalgegevens die niet verteld hadden kunnen worden als het perspectief bij een ander dan de hoofdpersoon had gelegen.

Vraag 3

Kies ook drie verhaalvoorbeelden die in dat geval anders verteld zouden zijn dan ze nu in het boek verteld worden.

Vraag 4

Kies een van de passages uit je antwoord bij vraag 3 en herschrijf die in een ander perspectief.

Vraag 5

Welke manier vind je nu beter: die van Koch of die van jou? Waarom?