Red ons, Maria Montanelli: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Titel

Je kunt lang in dit boek zitten lezen voor je een idee krijgt waar de titel op slaat.

Titel Red ons, Maria Montanelli
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Titel
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus Titel
Je leert nadenken over de titel
Gemaakt door Gosse Koolstra

A

Vraag 1

Noteer de eerste de beste herinnering die je hebt aan je basisschoolperiode.

Vraag 2

Is die herinnering positief of negatief?

Vraag 3

Noteer de eerste de beste herinnering aan de afgelopen jaren op de middelbare school.

Vraag 4

Is die herinnering positief of negatief?

B

Vraag 1


Zoek uit naar welke historische figuur Maria Montanelli verwijst en wat deze vrouw betekende voor het onderwijs. Noteer de uitkomsten. 

Vraag 2

Noteer naar welke gebeurtenis de titel verwijst.

Vraag 3

Beschrijf de reddingsactie nauwkeurig: wat gebeurt er? Wie moeten er gered worden? Wie juist niet?

Vraag 4

Waarom de ene groep wel, de andere niet?

Vraag 5

Wat vind je (niet) goed aan deze titel?

Vraag 6

Bedenk nu vier andere passende titels die je dit boek zou kunnen geven.

Vraag 7

Kies de sterkste hieruit en geef aan: vind je deze beter of slechter dan die van Koch? Waarom?

C

Vraag 1

Zoek op internet en via deze site (zie de links bij Meer weten?) naar informatie over Kochs schoolervaringen.

Vraag 2

Welke overeenkomsten en verschillen zijn er met die van jou?

Vraag 3

Bij wiens schoolervaringen staat de inhoud van Red ons, Maria Montanelli het dichtst: die van Koch of die van jou? Licht je keus toe.