Schemerleven: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Zoektocht

Titel Schemerleven
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 1 | Zoektocht
Studielast 1,5 uur
Werkvorm Individueel
Focus Een zoektocht in een literair werk
Je leert inzien hoe een ‘queeste’ of zoektocht in een moderne roman vorm kan krijgen.
Gemaakt door Jan Erik Grezel
Bronnen Bron 1 (YouTube, fragment)

In de roman Schemerleven is de hoofdpersoon op zoek. Ze wil antwoord op een vraag die voor haar heel belangrijk is. In deze opdracht ga je die zoektocht nader bekijken. Wat zoekt zij? Waarom? En wat levert die tocht op?

A

Kijk en luister naar bron 1.

 1. Welk probleem noemt de schrijver, als het gaat om personen die ‘verdwenen zijn’?
 2. Wat voor verhalen ken jij uit de werkelijkheid of uit de literatuur waarin iemand zoekt naar een persoon die verdwenen is of naar iets dat ‘weg’ is?
 3. Welke verdwijningen noemt Robben?
 4. Welke link hebben die met het verhaal van Frieda?


B

 1. Een zoektocht houdt meestal in dat je iets kwijt bent. Wat is dat in het geval van Frieda?
 2. Zij gaat op onderzoek uit. Wat is de directe aanleiding tot Frieda’s zoektocht?
 3. Hoe begint zij aan haar onderzoek?
 4. Welke hindernissen ondervindt zij?
 5. Vraagt of krijgt zij hulp van anderen? Zo ja, van wie? Zo nee, waarom vraagt zij die niet?


C

Lees nu het stukje literaire theorie (onderaan de opdracht). 

 1. De queeste van Frieda kun je onderscheiden in verschillende fasen. Welke?
 2. Waar en waarmee eindigt de tocht van Frieda?
 3. Komt het tot een goed einde of niet? Leg uit.
 4. Welke verwachtingen had jij als lezer van tevoren over de afloop van de zoektocht?
 5. In welke opzichten is de queeste van Frieda ‘klassiek’? Leert zij ook iets over zichzelf? En waarin is die zoektocht uniek?

 

Literaire theorie

Een zoektocht of ‘queeste’ is een oeroud gegeven in veel literaire werken. De zoektocht kent een paar fasen: een aanleiding of opdracht, de voorbereiding en start, allerlei tegenslagen onderweg en tot slot (vaak) ‘de vondst’ of uitkomst. Het gaat dus vaak om een gevaarlijke reis vol hindernissen. Die onderneemt de held niet zelden in opdracht van iemand, alleen of samen met anderen. Het doel is een persoon of belangrijk voorwerp te vinden, maar eigenlijk is de ontwikkeling van de held belangrijker. In Griekse mythen, in sprookjes, maar ook bijvoorbeeld in talrijke middeleeuwse werken stuwt de queeste het verhaal voort. Een queeste is dus van alle tijden, maar het begrip gebruiken we vooral bij middeleeuwse zoektochten. In moderne literatuur vind je eveneens regelmatig zo’n zoektocht, in allerlei varianten. Die tocht leidt vaak tot een soort zuivering: de zoeker vindt antwoord op vragen, maar niet zelden ook inzicht in zichzelf.