De oesters van Nam Kee: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personage 2

Titel De oesters van Nam Kee
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Personage 2
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus personage
Je leert je inleven in een personage.
Gemaakt door Sara Janssen
Bron YouTube | scènes uit de film De oesters van Nam Kee (compilatie van Ney Love)

A


Lees eventueel de literaire theorie over personages in het Basisboek literatuur.

Het verhaal in De oesters van Nam Kee wordt vanuit de hoofdpersoon Berry verteld. Wat Thera voelt, denkt en wat haar beweegredenen zijn, weet en beleeft de lezer alléén via Berry. Thera is een zogenaamde nevenfiguur. Voor deze opdracht ga je je verdiepen in Thera en herschrijf je een scene uit het boek om je te verdiepen in haar karakter.


B


Vraag 1


Noteer op een leeg vel papier wat je van Thera weet. Zet haar naam in het midden en noteer daaromheen alles wat je te binnen schiet.


Vraag 2

Bekijk nu bron 1. In deze compilatie van scenes uit de film De oesters van Nam Kee (2002) zie je Katja Schuurman, die Thera speelt (Egbert Jan Weeber speelt Berry). Benoem drie scènes die je duidelijk herkent uit het boek en noteer ze onder elkaar.


Vraag 3

Beschrijf per scène kort: wat is de situatie (actie), wat doet Berry, wat doet Thera en hoe loopt de scène af.


Vraag 4


Kies één van de drie scènes die je hebt beschreven en zoek die op in je roman. Herschrijf deze scène vanuit Thera. (Max. 600 woorden)

NB Het kan zijn dat je een handeling / actie moet toevoegen aan het originele fragment. Dit is helemaal niet erg, sterker nog: juist goed! Doordat het verhaal is verteld vanuit Berry, kan het heel goed zijn dat Thera het anders beleefd heeft. Het gaat juist om ‘die fragiele illusie van echtheid’ ( blz. 273). En iedereen ziet de waarheid anders.

(Literaire)theorie

'Personages', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Uitgeverij kleine Uil, Groningen, 2009, p. 106-108.