De oesters van Nam Kee: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Kwesties

Titel De oesters van Nam Kee
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Kwesties
Studielast 2,5 uur
Werkvorm als tweetal
Focus kwesties
Je leert je beargumenteerde mening geven over een aantal kwesties in het verhaal.
Gemaakt door Sara Janssen

A

Hieronder lees je een aantal zinnen die rechtstreeks uit het boek komen, maar die nu geformuleerd zijn als stelling. Vul het lijstje aan: kies nog vier zinnen/passages uit het boek en werk ze om tot stelling. Werk daarbij samen en bedenk bij elke stelling of er discussie over mogelijk is. Welke stelling moet er volgens jullie echt nog bij?

  1. In veel gevallen ben je gewoon jezelf, maar soms kun je je ook iemand anders voelen (p. 248).
  2. In de jeugd van een crimineel moet iets zijn misgegaan; daardoor is hij tot zijn daden gekomen (p.129).
  3. Mensen moeten zich nooit vastklampen aan andere mensen (p. 202).
  4. De meeste mensen zijn fake (p. 273).
  5. Het is mooi, het is belangrijk, het is goed voor je (p. 119).
  6. Mensen verlangen altijd naar een ander leven dan dat van henzelf (p. 317).
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  B

Discussieer met elkaar over de stellingen. Betrek de stellingen op het verhaal van Berry, maar ook op jullie leven en leefwereld. Kies samen een paar stellingen uit en noteer bij die stellingen een paar sterke argumenten voor en tegen. 


C

Schrijf samen een betoog van 300 woorden over de stelling die volgens jullie het thema van De oesters van Nam Kee het meest benadert. (Misschien is dit wel de stelling waar jullie het langst over gediscussieerd hebben, of juist niet?)