Een hart van steen: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Verteltechniek

Jullie gaan een overzicht over maken van het  uiterlijk en de karakters van de personages tijdens hun leven én als hallucinatie in het hoofd van Ellen. Vervolgens bespreken jullie welke rol de personages in het verdere leven van Ellen spelen.

Titel Een hart van steen
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Verteltechniek
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus verteltechniek
Je leert reflecteren op moeilijke aspecten van de roman.
Gemaakt door Gea Veenstra

A

Bespreek de volgende stelling: Mensen die iets anders zien en horen dan anderen zijn gek. Zijn jullie het met elkaar eens? Waarin verschillen jullie eventueel van mening? Notere kort jullie overwegingen.


B

Vul samen het onderstaande schema in. Je mag voorbeelden uit het boek gebruiken. Je krijgt allereerst een voorbeeld.

Echte naam Bijnaam Omschrijving
vader Frits Gerardus Theodorus van Bommel Mr. Invisible Vader is nog steeds smoorverliefd op zijn vrouw, maar kan er niet mee omgaan dat zij hem afwijst. Hij trekt zich terug en bemoeit zich nergens meer mee. Blz. 32: hij ritselde van ernst en droogte. Hij heeft een enorm minderwaardigheidscomplex en is zo blij met zijn kinderen, omdat zij naar hem opkijken.
moeder
oudste kind
tweede kind
derde kind
vierde kind
vijfde kind

C

Leg nu uit hoe de relatie was tussen Ellen en de andere gezinsleden. Jullie mogen voorbeelden uit het boek gebruiken. Vul hiervoor de onderstaande  tabel in. Bij 'Oudste kind' vinden jullie een voorbeeld.

Relatie van Ellen met: Werkelijkheid
vader
moeder
oudste kind: Sybille Ellen is dol op haar mooie zusje die twee vriendjes heeft zonder dat die het van elkaar weten. Ze wil meer privacy en zit vaak voor de spiegel. Toch zorgt ze ook goed voor het gezin zoals op blz. 25 als ze Carlos troost wanneer hij heet water over zich heen gekregen heeft. Ellen noemt zichzelf Billy als ze op latere leeftijd de slet uithangt.
tweede kind
derde kind
vierde kind
vijfde kind

D

Billie en Kes komen na hun dood nog voor in het leven van Ellen. Ze zitten als hallucinaties in haar hoofd. Kies allebei een karakter en vul onderstaande tabel in wat de verschillen zijn tussen de 'levende' en de 'dode' personages.Onder de tabel vind je aanwijzingen in het boek over de karakters van de hallucinaties. De laatste drie aanwijzingen gaan over Ellen en haar relatie met de hallucinaties. Deze aanwijzingen kunnen jullie helpen bij het plaatsen van de onderlinge verstandhouding.

Karakter Billie Karakter Kes
Tijdens hun leven
Na hun dood (in het hoofd van Ellen

Aanwijzingen:


Blz. 81 en 179 slet Sybille
Blz. 96 ze leggen enorme druk op Ellen: zoals je ons hebt laten zitten
Blz. 97 hallucinaties geven Ellen de schuld
Blz. 98 dreiging Carlos te halen
Blz. 101 niemand zou Carlos bij me weghalen
Blz. 140 en 187 Ellen mag geen vrede met Lucia sluiten
Blz. 178 Ellen mag haar moeder niet vergeven
Blz. 181 en 182 de hallucinaties maken Ellens beroep (pathaloog-anatoom) belachelijk
Blz. 209 Ellen legt uit waarom zij zich verantwoordelijk voelt voor  de hallucinaties
Blz. 218 Ellen bladert door het oude fotoalbum omdat Ida-Sophie dat vraagt
Blz. 231 Ellen neemt afscheid van de hallucinaties

E

Kloppen je antwoorden bij C nog als je hierover nadenkt?


F

Beantwoord nu samen de vraag welke rol de hallucinaties gespeeld hebben in Ellens jeugd. Zal zij de hallucinaties missen? Leg in maximaal 300 woorden uit hoe jullie tot jullie antwoord gekomen zijn.