Een hart van steen: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Kwesties

Jullie houden een debat, waaraan ook de klas meedoet. De stelling van het debat is: Het is de schuld van de samenleving dat gezinsdrama's van dit kaliber steeds vaker voorkomen.
Eerst gaan jullie je goed voorbereiden op het debat. Daartoe voeren jullie de opdrachten A, B en C uit.

Titel 'Een hart van steen'
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Kwesties
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus kwesties
Je leert reflecteren op een belangrijke kwestie die door het boek wordt opgeworpen.
Gemaakt door Gea Veenstra
Bron 1 libelle.nl | Margriet de Groot, 'Interview Renate Dorrestein'
Bron 2 boekentaal.nl | 'Dorresteins thematiek'
Bron 3 krant.telegraaf.nl | 'Moordenaar van eigen kinderen pleegt zelfmoord'
Bron 4 'de Telegraaf' | 'Moord uit onmacht', (pdf, via website Corine de Ruiter)

A

Om je goed voor te bereiden op het forum en het debat moet je voor jezelf goed en duidelijk stelling nemen. Dit doe je door samen de onderstaande vragen te beantwoorden en voor- en tegenargumenten te bedenken.

Vraag 1

Aleid Truyens schreef in haar bespreken van Een hart van steen in de Volkskrant: 'Soms is de werkelijkheid te gek voor woorden. Kinderen verkracht en vermoord in kelders van knusse woninkjes. Het hele gezin - kort ervoor nog gezellig samen op vakantiekiekjes - uitgemoord door de ouders. Zoet geurende baby''s, opengereten om de duivel uit hun prille lichaampje te drijven. Het gebeurt allemaal echt, de zieke breinen die zulke dingen bedenken zijn onder ons - kijk maar, het staat in de krant. Maak je er echter fictie van, een roman, of film, dan doet zulke gruwel zich voor als entertainment van de ergste soort: product van een oververhitte fantasie, goedkoop effectbejag met grove middelen. Fictie stelt zijn eigen wetten, en een ervan is dat je het als schrijver niet te dol mag maken, wil je geloofwaardig blijven.'
Zijn jullie het hiermee eens? Waarom (niet)? 


Vraag 2

Waarom heeft Dorrestein juist dit thema gekozen? In bron 1 en 2 kun je hieromtrent meer informatie vinden.


B

Jullie gaan nu in op naar de ontwikkeling van het drama in het gezin en hoe het kon gebeuren dat de situatie verborgen bleef voor de omgeving. Beantwoord de vragen weer gezamenlijk en probeer elkaar te overtuigen als jullie meningen niet overeenkomen. Vermeld beide antwoorden als jullie er niet uitkomen.

Vraag 1

Hoe is de sfeer binnen het gezin voordat Ida geboren wordt?


Vraag 2

Wanneer merk je als lezer dat er iets aan de hand is?


Vraag 3

Hoe reageert de huisarts? Wat vinden jullie van zijn reactie?


Vraag 4

Ellen gaat naar haar docent Grieks, maar zij reageert anders dan Ellen verwacht. Welk advies geeft zij Ellen? Wat vinden jullie daarvan?


Vraag 5

Had dit drama volgens jullie voorkomen kunnen worden?


Vraag 6

Volgens haar vader was Ellen het cement van het gezin. Zij zou iedereen bij elkaar houden. Ellen vindt echter dat ze hier niet in is geslaagd. Vinden jullie Ellens schuldgevoel gerechtvaardigd?


Vraag 7

Kun je een verantwoordelijke voor het gezinsdrama aanwijzen? Licht jullie antwoord uitgebreid toe.


C

Jullie gaan nu de rol van de pers met betrekking tot het schrijven over gezinsdrama's bestuderen. Lees eerst bron 3 en 4. Beantwoord daarna de volgende vragen:

Vraag 1

Een beroemde uitspraak van de Russische schrijver Lev Tolstoj is luidt 'Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen manier.' Vinden jullie dat deze uitspraak ook van toepassing is op Een hart van steen?


Vraag 2

Een hart van steen vertoont veel overeenkomsten met het drama in Hoofddorp waarover je gelezen hebt. Welke overeenkomsten heb je gevonden?


Vraag 3

Vind je het goed dat Dorrestein over dit drama geschreven heeft?


Vraag 4

Wat is het copycat effect als het gaat om het brengen van nieuws als gezinsdrama's? Brengt het nieuws anderen op ideeën? 


Vraag 5

Bedenk voor- en tegenargumenten bij de stelling 'Het is de schuld van de samenleving dat gezinsdrama's van dit kaliber steeds vaker voorkomen.'


D

Jullie houden een groepsdebat met de klas. Spreek met jullie docent af wanneer het debat plaatsvindteen hoe lang het debat zal duren. Vraag hem/haar ook of z/hij de rol van gespreksleider op zich wil nemen. Spreek met elkaar af wie de rol van voor- en tegenstander zal vervullen.

  1. De docent verdeelt de helft van de klas in voor- en tegenstanders. De andere helft van de klas is jury.
  2. Bij wijze van inleiding vat één van jullie het verhaal samen, zodat jullie klas weet Een hart van steen over gaat.
  3. De docent introduceert de stelling (zie opdracht C, vraag 5). De voorstanders mogen als eerste het woord nemen. Wie daarna het woord wil nemen, gaat staan om kenbaar te maken dat z/hij iets wil zeggen. Sprekers moeten wachten tot zij van de docent het woord krijgen.
  4. Na afloop van het debat bepaalt de jury welke partij het debat heeft gewonnen.