Het fregatschip Johanna Maria: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personage

Titel Het fregatschip Johanna Maria
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Personage
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus personage
Je leert reflecteren op het karakter van een personage.
Gemaakt door Monique Metzemaekers

Jacob Brouwer is de hoofdpersoon van Het fregatschip Johanna Maria. Je gaat je verdiepen in wat voor man hij eigenlijk is.


A

Je hebt Het fregatschip Johanna Maria gelezen. Vond je Jacob Brouwer een aardige man? Leg je antwoord uit.


B

Je gaat een portret van Jacob Brouwer schrijven. Daarvoor noteer je puntsgewijs informatie over de volgende zaken:

  1. het gezin waarin hij opgroeit
  2. zijn beroepvriendschap: wat vindt hij belangrijk bij vriendschap? Wie zijn zijn vrienden?
  3. zijn omgang met de mannen op het eiland
  4. zijn drijfveren: wat vindt hij belangrijk in het leven?
  5. zijn emoties: wanneer wordt hij kwaad? Wie zijn de mensen van wie hij houdt?


C

Wat wil je meer weten van Jacob Brouwer?


Vraag 1

Bedenk minstens vijf vragen die je hem zou willen stellen.


Vraag 2

Leg kort uit waarom je dit belangrijke vragen vindt.


D

Schrijf het portret van Jacob Brouwer (400 woorden). Betrek daarin je antwoorden op de vragen en opdrachten bij A, B en C. Zoek een passende illustratie bij je portret.