Het fregatschip Johanna Maria: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Receptie

Titel Het fregatschip Johanna Maria
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Receptie
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus receptie
Je leert reflecteren op de receptie van een literair werk.
Gemaakt door naam opdrachtmaker
Bron 1 dbnl.org | Voordracht tot toekenning van de C.W. van der Hoogt-prijs (1931)
Bron 2 groene.nl | 'Hij was nog beter dan ik dacht': Marcel Möring over Arthur van Schendel
Bron 3 groene.nl | Oek de Jong: 'De waterman verdrinkt niet: Arthur van Schendel'

A

Onder het kopje 'Waardering' op de leerlingpagina op deze site vind je drie meningen van scholieren over Het fregatschip Johanna Maria. Met wie ben jij het het meest eens? Waarom?


B

Het fregatschip Johanna Maria kreeg in 1931 de C.W. van der Hoogt-prijs. Lees het juryrapport (bron 1). Vanaf de alinea die begint met 'Het boek De Johanna Maria is de geschiedenis …' beargumenteert de jury de toekenning van de prijs aan Van Schendel.
Noteer de argumenten van de jury puntsgewijs.


C

Lees bron 2 en 3. Noteer de mening van schrijvers Marcel Möring en Oek de Jong over Het fregatschip Johanna Maria.


D

Schrijf een beschouwing (600 woorden) over de receptie van Het fregatschip Johanna Maria. Bespreek daarin de belangrijkste argumenten van de jury van de C.W. van der Hoogt-prijs en de mening van Möring en De Jong. Geef tot slot aan in hoeverre het boek betekenis heeft voor lezers van jouw generatie.