Het fregatschip Johanna Maria: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Kwesties

Titel Het fregatschip Johanna Maria
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Kwesties
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm individueel
Focus kwesties
Je leert reflecteren op een belangrijke kwestie in de roman.
Gemaakt door naam opdrachtmaker

A

Jacob Brouwer is een man met een groot verlangen: eigenaar worden van de Johanna Maria. Hij zet alles op alles om dat te verwezenlijken.
Herken je het nastreven van zo’n verlangen, bij jezelf of anderen? Wat vind je daarvan?


B

Welke verklaring kun je geven voor het verlangen van Jacob Brouwer? Kies uit de volgende mogelijkheden. Je kunt meerdere verklaringen kiezen. Voeg een eigen verklaring toe. Licht steeds je keuze toe.

  1. Hij houdt van het schip en wil goed voor het schip zorgen.
  2. Zijn lievelingszus heette Johanna.
  3. Hij kan niet aanzien hoe anderen met het schip omgaan.
  4. Het schip is zijn thuis.
  5. Hij kan niet anders, het is zijn lot.


C

Jacob Brouwer richt zijn hele leven op het bereiken van zijn éne doel. Hij heeft bijvoorbeeld geen gezin en weinig vrienden.


Vraag 1

Hoe oordeel jij over zijn vasthoudendheid? Is die bewonderenswaardig / begrijpelijk / afkeurenswaardig / iets anders, namelijk …? Leg uit.


Vraag 2

Wat betekent het bereiken van het doel voor Jacob Brouwer? Verandert dat zijn leven? Is hij dan gelukkig?


D

Schrijf een beschouwing (500 woorden) waarin je ingaat op de vraag hoe belangrijk een groot verlangen kan zijn en in hoeverre het de moeite waard is om alles opzij te zetten om zo’n verlangen te verwezenlijken. Neem Jacob Brouwer als voorbeeld en verwerk je antwoorden bij A, B en C in je tekst.