Turks fruit: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Chronologie

De gebeurtenissen in Turks Fruit worden niet chronologisch verteld. Aan de ene kant maakt dit het lastig om vast te stellen hoe de gebeurtenissen elkaar opvolgen, hoe lang alles duurt en te begrijpen hoe de gebeurtenissen elkaar be├»nvloeden. Aan de andere kant is het een manier van de auteur om jou als lezer 'in' het boek te houden.
Bereid een presentatie voor waarin je duidelijk maakt dat de schrijver bewust kiest op welk moment hij het verhaal doorbreekt en jou als lezer met vragen laat zitten. Om tot een goed verhaal te komen onderneem je de volgende stappen:

Titel Turks fruit
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Chronologie
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus chronologie
Je leert reflecteren op verteltechniek.
Gemaakt door Heleen Groenenboom

A

Bestudeer eerst de Literaire theorie. Maak een tijdbalk op A3-formaat waarin je de volgende drie lagen opneemt:

  • de juiste volgorde van gebeurtenissen. Geef de belangrijkste gebeurtenis in maximaal tien woorden weer;
  • de bijbehorende hoofdstuknummers;
  • de tijdsduur van de gebeurtenissen (voor zover je die kunt vaststellen);
  • markeer in de eerste laag die gebeurtenissen waarna een tijdsprong plaatsvindt.

 

B

Beantwoord nu de volgende vragen:


Vraag 1

Waarom zou Wolkers het verhaal niet gewoon in chronologische volgorde hebben verteld?


Vraag 2

Wat vind jij ervan dat Wolkers de chronologie 'door elkaar heeft gegooid'? Vind je dat lastig lezen of maakt deze volgorde het boek juist interessanter?


Vraag 3

Je hebt vast wel eens eerder een verhaal gelezen dat niet in chronologische volgorde werd verteld. Zou je wat dat boek betreft hetzelfde antwoord geven op vraag 1 en 2? Licht je antwoord toe.


(Literaire)theorie

 'Tijd', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 110-112.