Turks fruit: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Oeuvre

Jan Wolkers was niet alleen schrijver, maar ook (net als de hoofdpersoon uit Turks fruit) beeldend kunstenaar. Het ligt voor de hand dat er een relatie bestaat tussen Wolkers' literaire en beeldende werk.
Voor de eerste opdracht maken jullie gebruik van de informatie die de roman zelf biedt. Voor de tweede opdracht maak je gebruik van de bronnen.

Titel Turks fruit
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Oeuvre
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus oeuvre
Je leert de relatie tussen beeldend en literair werk analyseren.
Gemaakt door Heleen Groenenboom
Bron 1 dbnl.org | José Boyons, 'Jan Wolkers: het beeldend en het literair werk in de weegschaal'
Bron 2 dbnl.org | Murk Salverda en Erna Staal (red.), 'Tijd bestaat niet. Leven en werk van Jan Wolkers'

A

Bespreek de ontwikkeling die de 'ik' in Turks fruit als kunstenaar doormaakt. Zoek naar tekstfragmenten waarin hij aan een beeld of schilderij werkt of waarin gerefereerd wordt aan kunstwerken die hij heeft gemaakt. Plaats deze tekstfragmenten in chronologische volgorde en probeer op internet afbeeldingen van beeldend werk van Jan Wolkers te vinden die overeenkomen met wat in de roman wordt beschreven.


B

Bestudeer de bronnen en beantwoord de volgende vragen:


Vraag 1

Wat zijn de kenmerken van Wolkers' beeldend werk en zijn literaire werk?


Vraag 2

Is het werk van Wolkers als schrijver en als kunstenaar los te zien van elkaar?


Vraag 3

In hoeverre zijn jullie het eens met de conclusies die José Boyens uiteindelijk trekt?