Turks fruit: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Perspectief

Het perspectief in Turks Fruit is een ik-perspectief; je krijgt alleen te lezen wat de ik-figuur hoort, denkt en ziet. In sommige heftige situaties waarbij meerdere personages aanwezig zijn krijg je alleen zijn de visie te horen. Hoe andere personages een situatie beleven weet je niet.
Het hoofdstuk 'De verrassingsautomaat' beschrijft het huwelijk van de ik-persoon met Olga. Maar de vader en moeder van Olga beleven het feest natuurlijk op een andere manier.

Titel Turks fruit
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Perspectief
Studielast 2 uur
Werkvorm drietal
Focus perspectief
Je leert het subjectieve karakter van het ik-perspectief inzien.
Gemaakt door Heleen Groenenboom

Bereid als trio een interview voor met vader en moeder. Verdeel eerst de rollen en bereid je onafhankelijk van elkaar voor op het gesprek:

  • de interviewer bedenkt vragen waarmee hij erachter komt hoe vader en moeder deze bijeenkomst hebben beleefd;
  • moeder / vader bedenken voor zichzelf - op basis van het beeld dat je hebt van vader / moeder - hoe zij deze bijeenkomst hebben beleefd.

(Literaire)theorie

De auteur kiest een verteller die de gebeurtenissen in een verhaal presenteert vanuit een bepaald gezichtspunt. Er zijn verschillende soorten vertellers mogelijk:

a. de alwetende verteller: staat buiten het verhaal en is geen personage in het verhaal;
b. de personale verteller (hij/zij-vorm): is een personage in het verhaal;
c. de ik-verteller: is ook een personage in het verhaal.

De alwetende verteller staat buiten het verhaal en is geen personage in het verhaal. De personale en de ik-verteller zijn wel personages in het verhaal. Je ziet, hoort en denkt alleen wat de verteller hoort, ziet en denkt.
Zie ook: 'Perspectief', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 101-106.