Turks fruit: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Intertekstualiteit

Jeroen van Rooij stelt in bron 1 dat Jan Wolkers in Turks fruit verwijst naar de mythe van Pygmalion. Bestudeer, voordat je de vragen gaat beantwoorden, de bronnen.

Titel Turks fruit
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Intertekstualiteit
Studielast 3 uur
Werkvorm intertekstualiteit
Focus focus
Je leert intertekstuele verwijzingen analyseren.
Gemaakt door Heleen Groenenboom
Bron 1 dereactor.org | Jeroen van Rooij, 'Brieven van Pygmalion'
Bron 2 tradupolis.be | 'Ovidius, Pygmalion'

Vraag 1

Vertel de Pygmalionmythe in je eigen woorden na.


Vraag 2

Welke elementen van de mythe herken je in Turks fruit?


Vraag 3

Welke 'typische' Pygmalionelementen heeft Wolkers weggelaten of in een andere vorm gegoten?


Vraag 4

Schrijf nu een beschouwing van tenminste zeven alinea's over de vraag wat de waarde is van het gebruik van interteksten. In hoeverre verrijkt dat de roman? Hoe erg is het als je de verwijzing naar de Pygmalionmythe helemaal niet hebt opgemerkt? Maak gebruik van je bevindingen van je onderzoekje.


(Literaire)theorie

We spreken van intertekstualiteit wanneer in een literaire tekst verwezen wordt naar een andere (literaire) tekst, een bekend verhaal (bijvoorbeeld een mythe) of een kunstwerk. Als er zo'n verwijzing in een roman voorkomt, moet je die altijd betrekken in je interpretatie; schrijvers stoppen niet zomaar een paar verwijzingen in hun romans. Het probleem is echter dat je, als je nog niet zo heel belezen bent, datgene waarnaar verwezen wordt niet herkent. Hoe belezener je bent, hoe meer verwijzingen je zult 'verstaan'.

Zie ook: 'Intertekstualiteit', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 100.