Tussentijds: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Spanning

Titel Tussentijds
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Spanning
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm Individueel
Focus Spanning
Je leert welke elementen bijdragen aan de spanning in een boek.
Gemaakt door Dietske van den Berg-Geerlings

A

  1. Vind je spanning belangrijk in een boek? Waarom wel/niet?
  2. Wat maakt een boek voor jou spannend? Leg je antwoord uit met voorbeelden.

 
B 

In Basisboek literatuur (van Uitgeverij kleine Uil) worden verschillende technieken genoemd die spanning in een boek brengen:

  • op een heel spannend moment ophouden en met een andere verhaallijn verder gaan
  • de ontknoping uitstellen door vertragingstechnieken te gebruiken
  • de lezer meer informatie geven dan een personages
  • de lezer op het verkeerde been zetten door iets te suggereren wat later niet waar blijkt te zijn
  • vragen oproepen die pas veel later beantwoord worden
  1. Geef per techniek aan in hoeverre Peter Zantingh hiervan gebruik maakt in Tussentijds. Geef voorbeelden uit het verhaal.
  2. Heb jij buiten bovenstaand rijtje andere elementen of technieken ontdekt waarmee Zantingh spanning opwekt? Zo ja, geef voorbeelden. Zo nee, je mag ook op internet zoeken of je nog andere technieken kunt vinden.
  3. Welke techniek die je bij 1 of 2 besproken hebt, vind jij het sterkst in Tussentijds? Leg je antwoord uit.


C

Schrijf een kort essay van rond de 300 woorden over (het gebrek aan) spanning in Tussentijds. Geef daarbij vooral veel voorbeelden uit het boek. Bedenk een goede titel voor je essay, zorg voor een heldere opbouw in inleiding, middenstuk en slot, en eventueel een bronvermelding.