Tussentijds: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Titel

Titel Tussentijds
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Titel
Studielast 2 uur
Werkvorm Individueel
Focus Meerduidigheid van een titel
Je leert verschillende betekenissen van een titel te onderzoeken.
Gemaakt door Dietske van den Berg-Geerlings

A

  1. Stel dat je een boek hebt geschreven. Hoe zou jij dan de titel voor het boek bepalen? Waar houd je rekening mee? Leg je antwoord uit.
  2. Wat vind jij van een titel die meerdere betekenissen kan hebben? Leg je antwoord uit.


B

  1. Verklaar de titel ‘Tussentijds’ van de roman: welke betekenis(sen) kun je daaraan geven?
  2. De online encyclopedie geeft meerdere betekenissen aan het woord ‘tussentijds’:
    1. aards 2. inmiddels 3. intussen 4. kortstondig 5. niet op de gewone tijd 6. provisorisch 7. voorlopig 8. tijdelijk 9. voorbijgaand 10. tussen twee vaste tijdstippen in.
    Kies drie van deze betekenissen uit en leg uit waarom je die wel of niet met het boek Tussentijds in verband kunt brengen. Geef daarbij steeds voorbeelden uit het boek die de betreffende betekenis onderschrijven of juist tegenspreken.
  3. Zit er tussen de bij 2 genoemde betekenissen een betekenis waar je zelf nooit op was gekomen, maar die je bij nader inzien toch wel erg bij het boek vindt passen? Waarom wel/niet?
  4. Op wat voor manier speelt het verschijnsel ‘tijd’ een thematische rol in het boek? 


C

Maak een korte presentatie over de titel van Tussentijds waarin je zo veel mogelijk betekenissen van de titel probeert te geven. Breng die verschillende betekenissen in verband met het boek. Geef dus veel voorbeelden uit het verhaal die de betreffende betekenissen onderschrijven. Betrek in je presentatie ook de thematiek van het boek. Overleg met je docent of je de presentatie ook daadwerkelijk kunt houden.